O spoločnosti

Spoločnosť UNICON Slovakia, s.r.o. vznikla v roku 2012. Jej názov vznikol spojením skrátených tvarov dvoch anglických slov: UNIversal CONsultancy, v preklade univerzálne poradenstvo. Logo spoločnosti je v tvare písmen U a C, ktoré tvoria prvé písmena týchto dvoch slov. Zároveň logo spoločnosti možno chápať aj ako otvorený kruh, ktorý predstavuje synergiu medzi nami a klientom.

Hlavné predmety podnikania predstavujú: spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva, miezd, finančných analýz a projektový manažment. Spoločnosť zabezpečuje prostredníctvom Ing. Jozefa Majchráka (audítor, daňový poradca) aj audítorské služby a daňové poradenstvo. 

Sídlo spoločnosti sa nachádza v Žiline, ale svoje služby poskytujeme tam, kde nás klient potrebuje. Medzi klientov spoločnosti patria malé a stredné podniky z celého Slovenska a rôznych štátov Európskej únie.

Vízia

Naším cieľom je zabezpečovať pre klientov komplexné služby na vysokej úrovni a umožniť tak klientovi venovať sa naplno jeho podnikaniu.

Služby sa nesnažíme zabezpečovať všetky z vlastných zdrojov s mottom „odborník na všetko,“ ale neustále budujeme sieť spolupracujúcich organizácií a odborníkov z rôznych odvetví, v snahe dosiahnuť čo najvyššiu úroveň služieb a tým spokojnosť klienta. Prostredníctvom spolupráce s nimi, dokážeme zabezpečiť klientom širokú škálu služieb za výhodnejších podmienok.

Kto sme

Ing. Jozef Majchrák

daňový poradca, audítor

Prax
1996 Daňový poradca
1992 Audítor
Vzdelanie
1969/1974 Vysoká škola ekonomická Bratislava, Fakulta ekonomiky a riadenia výrobných odvetví
1965/1969 Stredná všeobecnovzdelávacia škola Rajec
Členstvo v profesijných organizáciách
1996 Slovenská komora daňových poradcov, daňový poradca
1992 Slovenská komora audítorov, audítor
Jazyky
Nemecký jazyk začiatočník
Ruský jazyk začiatočník

Ing. Marián Majchrák, PhD.

účtovník

Prax
2007/súčasnosť Unifin Slovakia, Žilina, účtovník
2009/súčasnosť Slovenské centrum produktivity, Žilina, externý projektový manažér
Vzdelanie
2007/2010 Žilinská univerzita v Žiline, Strojnícka fakulta, KPI, doktorát, ISCED 6
2002/2007 Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, inžinier, ISCED 5- 5A
Členstvo v profesijných organizáciách
2012 Slovenská komora audítorov, asistent audítora
2009 Slovenská komora daňových poradcov, asistent daňového poradcu
Jazyky
Anglický jazyk pokročilý
Nemecký jazyk začiatočník
Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nám pošlite e-mail a my sa Vám ozveme čo najskôr.