041 / 5620 835info@uniconslovakia.sk

Daňové poradenstvo

Zabezpečíme Vám komplexné daňové služby
Daňová problematika je veľmi rozsiahla a náročná oblasť, ktorá pozostáva z veľkého množstva zákonov, ako napr. zákona o dani z príjmov, dani z pridanej hodnoty, miestnych daniach a poplatkoch, spotrebných daniach a daňového poriadku. Navyše tieto zákony sú veľmi často novelizované.

Naše znalosti a dlhoročné skúsenosti Vás pohodlne a bezpečne prevedú touto zložitou problematikou.

Výhody využitia služieb nášho daňového poradcu

 • Vďaka členstvu v komore daňových poradcov máme prístup k aktuálnym informaciam a odborným školeniam
 • Spracujeme Vaše daňové priznania na profesionálnej úrovni
 • Vypracovaním stanoviska k Vašej problematika preberáme zodpovednosť na nás
 • Poskytujeme daňovú optimalizáciu v medziach zákona

Naše daňové služby

 • Registrácia domácich a zahraničných daňových subjektov na príslušnom daňovom úrade
 • Generálne zastupovanie klienta v daňovom konaní na základe splnomocnenia
 • Vypracovanie písomných stanovísk k vybraným daňovým problémom
 • Priebežné vyhodnocovanie daňového základu pred skončením účtovného obdobia.
 • Daňové plánovanie a optimalizácia základu dane
 • Spracovanie daňových priznaní
 • Odborné konzultácie ku všetkým druhom daní
 • Aplikácia medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
 • Informácie o aktuálnych zmenách daňových predpisov
 • Odborné stanoviská na posúdenie daňových aspektov významných hospodárskych operácií
 • Komunikácia s daňovými úradmi, zastupovanie klienta počas daňovej kontroly
Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nám pošlite e-mail a my sa Vám ozveme čo najskôr.