041 / 5620 835info@uniconslovakia.sk

Účtovníctvo

Podvojné, jednoduché, mzdy a personalistika. Poskytujeme kompletné vedenie účtovníctva.

Výhody vedenia účtovníctva dodávateľsky

Nevznikajú Vám náklady na ekonomický softvér a jeho aktualizácie, mzdy interných účtovníkov, školenia a odborné publikácie, spotrebný materiál.

Nesieme zodpovednosť za Vás

Sledujeme zmeny legislatívy za Vás

Máme poistenie zodpovednosti za škody

Poskytujeme externý, nezainteresovaný pohľad

Upozorníme Vás na daňové a odvodové povinnosti

Naše účtovnícke služby

Podvojné účtovníctvo
 • Vedenie hlavnej knihy
 • Vedenie analytickej evidencie
 • Vedenie účtovného denníka
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov
 • Evidencia dlhodobého a krátkodobého majetku, výpočet odpisov
 • Evidencia DPH, spracovanie daňového priznania
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky, daňového priznania k DPPO
 • Spracovanie vnútropodnikových smerníc
 • Príprava dokumentácie pre audit spoločnosti
 • Vypracovanie finančných analýz
Jednoduché účtovníctvo
 • Vedenie peňažného denníka
 • Vedenie pokladničnej knihy
 • Vedenie knihy dodávateľských a odberateľských faktúr
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov, majetku a DPH
 • Spracovanie ročnej účtovnej závierky a daňového priznania
Mzdy a personalistika
 • Vedenie personalistiky – registrácia zamestnancov, pracovné zmluvy, odhlášky, atď
 • Spracovanie miezd
 • Spracovanie a odoslanie mesačných výkazov a mesačného prehľadu
 • Vyhotovenie potvrdení pre zamestnancov
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • Spracovanie SC

Ako to prebieha

 • Zoznámenie

  Zoznámime s klientom, predmetom podnikania a jeho problematikou

 • Zbieranie podkladov

  Klient v dohodnutých intervaloch nosí dokumentáciu

 • Účtovanie

  Dokumentáciu spracujeme a podľa dohody ju buď vraciame klientovi, alebo ostáva v úschove u nás

 • Výkazy a priznania

  Priebežne v termínoch zasielame výkazy a priznania do jednotlivých inštitúcií za klienta

Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nám pošlite e-mail a my sa Vám ozveme čo najskôr.